Na wszystkich przedsiębiorców została mocą ustaw nałożona obligatoryjna konieczność ochrony informacji stanowiącej:

  • DANE OSOBOWE
  • INFORMACJE NIEJAWNE (TAJEMNICE SŁUŻBOWE I PAŃSTWOWE)
  • TAJEMNICE ZAWODOWE (np. TAJEMNICE BANKOWE, MAKLERSKIE, HANDLOWE)

Szczegółowe informacje można znaleść na stronie:

logo-sejm

WWW.SEJM.GOV.PL

logo-min
Biuro
05-220 Zielonka
ul. Wolności  17/21

Zakład
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 36

tel. kom. 606-264-840
tel. stacj. 22 781 59 50
fax 22 679 99 51

http://archivcut.waw.pl/
e-mail: archivcut@poczta.fm