Podział dokumentów na klasy tajności według normy DIN 32757:

Klasa tajności Rodzaj dokumentu Wymagana powierzchnia
I materiały ogólne;
korespondencja
długość nielimitowana;
powierzchnia ogółem =< 2000 mm
II korespondencja wewnętrzna długość nielimitowana;
powierzchnia ogółem =< 800 mm
III materiały poufne długość =< 80 mm;
szerokość paska =< 4 mm;
powierzchnia ogółem =< 320 mm
IV materiały tajne długość =< 15 mm;
szerokość paska =< 2 mm;
powierzchnia ogółem =< 30 mm
V materiały ściśle tajne;
najwyższego utajnienia
długość =< 13 mm;
powierzchnia ogółem =< 10 mm

 

logo-min
Biuro
05-220 Zielonka
ul. Wolności  17/21

Zakład
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 36

tel. kom. 606-264-840
tel. stacj. 22 781 59 50
fax 22 679 99 51

http://archivcut.waw.pl/
e-mail: archivcut@poczta.fm