zbiorczyŚwiadczymy kompleksową usługę w zakresie niszczenia wszelkich nośników informacji:

  • załadunek
  • transport
  • niszczenie
  • utylizacja
  • wystawienie protokołu zniszczenia

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo powierzonych nam danych.

Zniszczenie następuje na profesjonalnym sprzęcie niszczącym w trzecim stopniu utajnienia wg normy DIN 32757. Zakład znajduje się na terenie zamkniętym, strzeżonym całodobowo, chronionym przez straż przemysłową oraz elektroniczne systemy zabezpieczeń.

Proces niszczenia jest monitorowany i nagrywany. Nagrania są przechowywane przez okres 5 lat.

W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji, bardzo dużej konkurencji a więc i  rywalizacji na rynku, informacja stała się towarem.  Wyrzucone do śmieci  ręcznie zapisane notatki, błędnie wydrukowane oferty czy różnego rodzaju wydruki, mogą stanowić nie tylko niebezpieczeństwo wycieku informacji z Państwa firmy, ale również narazić  na konsekwencje nieprzestrzegania ustawy „o ochronie danych osobowych „ i „ochronie informacji niejawnych”

JAK  DZIAŁAMY

jak-dzialamyKażdy etap naszej usługi jest odpowiednio zabezpieczony i nadzorowany

1. Odbiór dokumentów następuje na podstawie podpisanej umowy

  • zapis o przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej
  • zapis o zachowaniu poufności
  • gwarancja niszczenia zgodna z normą DIN 32757

2. Załadunek dokumentów

  • system bezpiecznego odbioru w metalowych pojemnikach
  • pojemniki zamykane na klucz
  • plomby z indywidualnym numerem na każdy pojemnik

3. Pokwitowanie Odbioru

  • podpisy osób przekazujących i odbierających dokumenty
  • data odbioru, ilość pojemników, nr plomb
  • zapis o potwierdzeniu nagrania na płycie DVD

4. Transport

  • przewóz dokumentów w zaplombowanych pojemnikach przez pracowników ARCHIV CUT
  • monitoring i zapis rozładunku dokumentów

6. Niszczenie

  • zakład znajduje się na terenie zamkniętym, strzeżonym fizycznie całodobowo
  • elektroniczne systemy zabezpieczeń i powiadomienia
  • monitorowany i zapisany proces niszczenia
  • zdjęcie plomby z pojemnika, numer plomby widoczny na nagraniu
  • zniszczenie powierzonej partii  dokumentów w III stopniu zgodnie z normą DIN 32757
  • zbelowanie powstałych ścinek w prasie o nacisku 32 ton co podwyższa normę o 1 stopień- IV                     

7. Utylizacja

  • przekazanie powstałej pulpy makulaturowej do zakładów papierniczych, gdzie następuje 100% odzysk z surowca wtórnego
  • karta przekazania odpadu

8. Protokół zniszczenia

  • wystawienie certyfikatu – protokołu zniszczenia potwierdzającego trwałe i nieodwracalne zniszczenie nośników danych  z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa i poufności. 

logo-min
Biuro
05-220 Zielonka
ul. Wolności  17/21

Zakład
03-885 Warszawa
Księcia Ziemowita 55/57

tel. kom. 606-264-840
tel. stacj. 22 781 59 50
fax 22 679 99 51

http://archivcut.waw.pl/
e-mail: archivcut@poczta.fm